Server

Showing all 26 results

-3%
27.300.000 26.500.000
Đặt hàng ngay
-3%
55.300.000 53.500.000
Đặt hàng ngay
-2%
56.900.000 55.700.000
Đặt hàng ngay
-3%
67.000.000 65.000.000
Đặt hàng ngay
-3%
76.500.000 74.500.000
Đặt hàng ngay
-3%
74.500.000 72.500.000
Đặt hàng ngay
-8%
24.500.000 22.500.000
Đặt hàng ngay
-9%
16.000.000 14.500.000
Đặt hàng ngay
-3%
57.000.000 55.500.000
Đặt hàng ngay
-4%
56.000.000 53.500.000
Đặt hàng ngay
-14%
138.000.000 118.000.000
Đặt hàng ngay
-1%
52.250.000 51.950.000
Đặt hàng ngay
-9%
131.000.000 119.000.000
Đặt hàng ngay
-6%
63.000.000 59.500.000
Đặt hàng ngay
-3%
25.250.000 24.450.000
Đặt hàng ngay
-3%
57.000.000 55.500.000
Đặt hàng ngay
-3%

Lenovo Rack 2U

Lenovo SR550 8LFF

51.250.000 49.750.000
Đặt hàng ngay
-1%
53.500.000 52.750.000
Đặt hàng ngay
-2%
49.000.000 47.900.000
Đặt hàng ngay
-4%
39.500.000 37.950.000
Đặt hàng ngay
-7%
30.000.000 28.000.000
Đặt hàng ngay
-5%

Supermicro Rack 1U

SuperServer SYS-1029TP-DC1R

87.000.000 82.500.000
Đặt hàng ngay
-1%

Supermicro Rack 2U

SuperServer SYS-6029TP-HC1R

147.000.000 146.000.000
Đặt hàng ngay

Hotline: 0931.888.519

Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?