Google và Microsoft cùng cải thiện kiểm tra chính tả trong Chrome và Edge

Google và Microsoft đã cùng nhau cải thiện trải nghiệm kiểm tra chính tả trong Chrome và Edge. Các phiên bản mới nhất của Chrome và Edge hiện được cung cấp bởi tính năng Windows Spellcheck tích hợp thay vì triển khai mã nguồn mở Hunspell trước đây. Sự chuyển đổi kiểm tra chính tả giữa Chrome và Edge giờ đây sẽ hỗ trợ tốt hơn cho URL, từ viết tắt, địa chỉ email và từ điển tùy chỉnh được chia sẻ cải tiến.

Tính năng này được phát triển dưới dạng hợp tác giữa các kỹ sư của Google và Microsoft trong dự án Chromium, cho phép tất cả các trình duyệt dựa trên Chromium được hưởng lợi từ tích hợp Windows Spellcheck, nhóm Microsoft Microsoft Edge giải thích.

Windows cải tiến kiểm tra chính tả trong Edge

Nếu bạn không thấy hỗ trợ kiểm tra chính tả mới xuất hiện trong Chrome, thì bạn có thể cần kích hoạt Flag để lấy ngay. Vào chrome://flags/ và tìm kiếm cho Sử dụng trình kiểm tra chính tả của Windows OS sau đó kích hoạt cài đặt và khởi động lại Chrome.

Microsoft đã đóng góp cho Chromium và giúp cải thiện cả Edge và Chrome kể từ khi quyết định bất ngờ chuyển sang Chromium năm ngoái. Mặc dù đã có hàng trăm cam kết, nhưng những thay đổi đối với người dùng vẫn luôn rõ ràng như thế này.

Trước đây chúng tôi đã thấy Microsoft giúp Google cải thiện quản lý tab Chrome, hồi tháng 1 và Microsoft cũng đang nỗ lực cải thiện việc cuộn trong Chromium với hiệu ứng thoát và cuộn dựa trên tỷ lệ phần trăm.

Nguồn: Theo Verge | By Tom Warren | @tomwarren


Hotline: 0931.888.519

Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?