Top sản phẩm bán chạyXem thêm

-7%
13.636.000 12.718.000
-4%
17.454.000 16.727.000
-4%
14.772.000 14.181.000
-5%
12.100.000 11.454.000
-5%
17.636.000 16.727.000
-7%
47.272.000 43.909.000
-2%
47.272.000 46.272.000
-1%

Supermicro Rack 2U

SuperServer SYS-6029TP-HC1R

147.000.000 146.000.000

Nổi bật và bán chạy+ Xem thêm

-3%
67.000.000 65.000.000
-3%
27.300.000 26.500.000
-2%
56.900.000 55.700.000
-3%
55.300.000 53.500.000
-3%
74.500.000 72.500.000
-3%
76.500.000 74.500.000
-3%
57.000.000 55.500.000
-4%
56.000.000 53.500.000

Nổi bật và bán chạy+ Xem thêm

-9%
131.000.000 119.000.000
-14%
138.000.000 118.000.000
-3%
25.250.000 24.450.000
-3%
57.000.000 55.500.000
-1%
52.250.000 51.950.000
-6%
63.000.000 59.500.000

Nổi bật và bán chạy+ Xem thêm

-5%
79.000.000 75.000.000
-6%
65.000.000 61.000.000
-2%
47.000.000 46.000.000
-1%
53.500.000 52.750.000
-3%

Lenovo Rack 2U

Lenovo SR550 8LFF

51.250.000 49.750.000

Nổi bật và bán chạy+ Xem thêm

-5%

Supermicro Rack 1U

SuperServer SYS-1029TP-DC1R

87.000.000 82.500.000
-1%

Supermicro Rack 2U

SuperServer SYS-6029TP-HC1R

147.000.000 146.000.000
-7%
30.000.000 28.000.000
-4%
39.500.000 37.950.000
-2%
49.000.000 47.900.000

Nổi bật và bán chạy+ Xem thêm

-5%
41.000.000 38.750.000
-8%
18.900.000 17.450.000
-6%
25.750.000 24.100.000
-8%
4.900.000 4.521.000
-7%
10.500.000 9.750.000

Nổi bật và bán chạy+ Xem thêm

-13%
-3%
47.500.000 46.000.000
-12%
5.650.000 4.950.000
-8%
2.650.000 2.450.000
-9%
5.900.000 5.350.000
-10%
-7%
7.350.000 6.850.000

Nổi bật và bán chạy+ Xem thêm

-7%
149.000.000 138.000.000
-15%
125.000.000 106.500.000
-5%
39.500.000 37.500.000
-13%
67.500.000 59.000.000
-9%
345.000.000 315.000.000
-6%
139.000.000 131.000.000
-11%
89.000.000 79.000.000
-4%
37.500.000 36.000.000

Nổi bật và bán chạy+ Xem thêm

-2%
47.272.000 46.272.000
-2%
43.545.000 42.636.000
-2%
46.272.000 45.363.000
-2%
41.727.000 40.818.000
-3%
33.363.000 32.272.000
-3%
28.363.000 27.454.000
-3%
27.181.000 26.272.000
-3%
26.363.000 25.454.000

Nổi bật và bán chạy+ Xem thêm

-4%
39.000.000 37.500.000
-11%
32.500.000 28.900.000
-7%
23.500.000 21.800.000
-8%
20.000.000 18.500.000
-7%
23.000.000 21.500.000
-5%
19.900.000 19.000.000
-9%
16.500.000 15.000.000
-7%
14.600.000 13.650.000

Thương hiệu nổi bật

ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI HOẶC ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ